Dlaczego Urszulin?

Poniżej spróbujemy podać argumenty, które pomogą odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań jakie stawia sobie inwestor, zarówno ten planujący kupić małą działkę budowlaną jak i ten chcący przeznaczyć większe środki na inwestycję w Gminie Urszulin: dlaczego powinienem zainwestować w Urszulinie?

  1. Położenie Gminy Urszulin przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych Lublin – Włodawa, w niedalekiej odległości od ważnych ośrodków miejskich w regionie: Lublin – 50 km, Chełm 40 km, Łęczna – 30 km, Włodawa – 32 km.
  2. Cenne walory przyrodniczo – krajobrazowe i wielka różnorodność obszarów chronionych w tym Poleski Park Narodowy pozwalają na budowanie skutecznej i konkurencyjnej oferty w sektorze turystyki.
  3. Bogata oferta usług medycznych świadczona na wysokim poziomie.
  4. Bliskie położenie (od 12 do 20 km) od jednego z największych zakładów pracy Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”.
  5. Wysoka aktywność samorządu m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w kluczowych dla rozwoju gminy dziedzinach tj: gospodarka wodno-ściekowa, drogownictwo, turystyka oraz skuteczna i wykorzystująca nowe kanały, promocja gminy.
  6. Niskie koszty pracy i duży potencjał młodych i wykształconych pracowników.
  7. Dobrze rozwinięta sieć handlowa i bogata oferta usług dla mieszkańców.
  8. Obserwowany od kilku lat systematyczny wzrost wartość nieruchomości, który najprawdopodobniej nie osiągnął jeszcze poziomu stabilizacji.

Dodaj komentarz