Andrzejów – działki 300 i 303

Obszar znajduje się w miejscowości Andrzejów, oddalonej od Urszulina o ok. 2 km. Działki przeznaczone pod zabudowę.

Termin najbliższego przetargu: 20 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin

Więcej informacji o przetargu: 

http://ugurszulin.bip.mbnet.pl/ogloszenia/ogloszenia-2013/1280-wojt-gminy-urszulin-oglasza-czwarty-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-komunalna-gminy-urszulin-gi-6840-2-2013-dm

Szczegółowa charakterystyka terenu:

Właściciel: Gmina Urszulin

Działki ewidencyjne:

nr 300 obręb Andrzejów o powierzchni 0,2141 ha
nr 300 obręb Andrzejów o powierzchni 0,2461 ha

Drogi: TAK. Działka położona przy drodze publicznej.

Woda: TAK. Sieć wodociągowa.

Kanalizacja: NIE.

Elektryczność: TAK. Możliwość budowy przyłącza energetycznego.

Gaz: NIE

Comments are closed.