Wola Wereszczyńska – działka nr 341

Obszar znajduje się w miejscowości Wola Wereszczyńska za kanałem „Bogdanka”. Działka rolna.

Termin najbliższego przetargu: 20 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin

więcej informacji o przetargu: 

http://ugurszulin.bip.mbnet.pl/ogloszenia/ogloszenia-2013/1278-wojt-gminy-urszulin-oglasza-szosty-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-komunalna-gminy-urszulin-gi-6840-7-2012-2013-dm

Szczegółowa charakterystyka terenu:

Właściciel: Gmina Urszulin

Działki ewidencyjne: działka nr 341 obręb Wola Wereszczyńska o powierzchni 0,3900 ha

Drogi: TAK. Dojazd drogą gminną, gruntową.

Woda: NIE.

Kanalizacja: NIE

Elektryczność: NIE

Gaz: NIE

Comments are closed.