Urszulin – „Przy Parku”

Obszar znajduje się w miejscowości Urszulin przy ul. Szkolnej w niedalekiej odległości od Zespołu Szkół i planowanego do wykonania w 2013 r. parku rekreacyjnego w Urszulinie. Teren położony na obrzeżach miejscowości Urszulin w niezwykle urokliwym miejscu przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.

Teren pierwotnie składający się z działek ewidencyjnych od nr 79/4 do nr 79/18 jednak w wyniku prowadzonej sprzedaży część działek została zbyta.

Aktualnie do sprzedaży pozostają działki z numerami:

79/7, 79/11, 79/13, 79/14, 79/18

Termin najbliższego przetargu: 20 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin

więcej informacji o przetargu:

http://ugurszulin.bip.mbnet.pl/ogloszenia/ogloszenia-2013/1281-wojt-gminy-urszulin-oglasza-siodmy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-komunalna-gminy-urszulin-gi-6840-6-2012-2013-dm

Szczegółowa charakterystyka terenu:

Właściciel: Gmina Urszulin

Działki ewidencyjne: 79/7, 79/11, 79/13, 79/14, 79/18

Drogi: TAK. Dostęp do terenu gruntową drogą gminną

Woda: TAK. Sieć wodociągowa.

Kanalizacja: PLANOWANA. Gmina Urszulin planuje w latach 2013-2014 doprowadzić sieć kanalizacyjną.

Elektryczność: TAK. Możliwość budowy przyłącza energetycznego.

Gaz: NIE

Comments are closed.